Gren (Högtid)

Högtidsljus

Finns endast att stöpa på plats

Diameter: 30 mm
Brinner: ca 15 timmar