Lång knubb

Lång Knubb

Finns endast att stöpa på plats.

Diameter: 40 mm
Höjd: 45 cm
Brinner: ca 70 timmar